Att vara i första ledet

Om Adria

Att vara i första ledet

Vi på Adria Mobil har åtagit oss att driva en hållbar utveckling, produktion och marknadsföring av husvagnar, husbilar och villavagnar. Vårt mål är att producera säkra, funktionella och tillförlitliga produkter för kunder som vill uppleva en kvalitetsfylld fritid. När det gäller organisationen av vår verksamhet - allt från inköp av material till försäljning av produkten - gör vi vårt bästa för att förhindra felkällor, upptäcka eventuella misstag som kan uppstå så snart som möjligt och omedelbart eliminera dem, samt ständigt förbättra alla processer i företaget.


Adrias kvalitetspolitik bestäms av grundläggande riktlinjer och mätbara mål för att uppfylla kvalitetskriterierna. För att säkerställa den begärda och förväntade kvalitetsnivån, och för att bli framgångsrika i denna tid med ständiga tekniska innovationer och intensiv konkurrens, har vi valt kvalitetsstandarden ISO 9000  för att bringa vårt kvalitetssystem i linje med globala trender. Som vår realiseringsstandard har vi valt ISO 9001: 2000


År 2017 fick Adria Mobil också den högsta nationella utmärkelsen för affärskompetens - Sloveniens högsta erkännandepris - "The Business Excellence Prize of the Republic of Slovenia". Detta är det högsta erkännande som Republiken Slovenien delar ut inom det nationella kvalitetsprogrammet för prestationer inom produktkvalitet och tjänster, samt kvaliteten på företaget som ett resultat av kunskap och innovationer.

 

Vi på Adria Mobil strävar efter att vara i första ledet och utveckla alla våra processer med målet att skapa starka grundvalar för att uppnå kundnöjdhet, och vårt motto är: "Hjärtliga relationer med våra affärspartners och kvalitetsprodukter för våra kunder".