Juridisk information

Informationen på denna webbplats tillhandahålls "som den är" och utan någon form av garanti, uttryckt eller underförstådd, inklusive (men inte begränsat till) några underförstådda garantier för säljbarhet, lämplighet för speciellt ändamål eller icke-intrång i tredje parts rättigheter. Trots att informationen som tillhandahålls anses vara korrekt, kan det förekomma fel eller felaktigheter. Adria Mobil kan under inga omständigheter hållas ansvarig för person- sakskador – direkta eller indirekta – som hänför sig till detta material, om inte orsaken är grov oaktsamhet eller avsiktlig försummelse. Syftet med denna webbplats är illustrativt. Webbplatsen kan visa bilder som innehåller detaljer som inte ingår i standardutrustningen, eller visa produkter som kanske inte är tillgängliga på alla marknader. Produkterna kan ändras när det gäller teknisk specifikation och kommersiella detaljer och i förhållande till specifika bestämmelser. Innan köp bör du därför alltid kontakta din lokala Adria-återförsäljare för att få all detaljerad information. Adria Mobil och dess dotterbolag och auktoriserade distributörer övervakar regelbundet, men är inte ansvariga för, innehållet i externa länkar. Operatörerna på de webbplatser som vi länkar till har ensamma ansvar för innehållet på dessa sidor