Logo

Juridisk information

Informationen på denna webbplats tillhandahålls "i befintligt skick" och utan garantier av något slag, uttryckta eller underförstådda, inklusive (men inte begränsat till) eventuella underförstådda garantier om säljbarhet, lämplighet för något särskilt ändamål eller icke-intrång i tredje parts rättigheter. Även om informationen som tillhandahålls anses vara korrekt, kan den innehålla fel eller felaktigheter. Adria Mobil ska under inga omständigheter hållas ansvarigt gentemot någon person för några speciella, indirekta eller följdskador relaterade till detta material, såvida de inte orsakats av grov vårdslöshet eller avsiktligt tjänstefel. Syftet med denna webbplats är illustrativt. Webbplatsen kan visa fotografier som kan innehålla vissa element som inte tillhör standardutrustningen eller skildrar produkter som kanske inte är tillgängliga på alla marknader. Produkter kan ändras vad gäller tekniska specifikationer och kommersiella detaljer och i förhållande till specifika regler. Du rekommenderas att alltid kontakta din Adria-återförsäljare för att få all detaljerad information innan du köper.

Adria Mobil och dess dotterbolag och auktoriserade distributörer övervakar regelbundet men tar inte ansvar för innehållet i externa länkar. Operatörerna av de webbplatser som vi länkar till har ensamt ansvar för innehållet på dessa sidor.s.  

Copyright

Copyright © Adria Mobil d. o. o., Novo mesto, Slovenien 2018-19. Alla rättigheter förbehållna. Texten, bilderna, grafiken, ljudfilerna, animationsfilerna, videofilerna och deras arrangemang på Adria Mobils webbplatser är alla föremål för upphovsrätt och annat immateriellt skydd. Dessa objekt får inte kopieras för kommersiellt bruk eller distribution, inte heller får dessa objekt modifieras eller läggas upp på andra webbplatser. Vissa Adria Mobil-webbplatser kan innehålla bilder vars upphovsrätt kan hänföras till tredje part.

Varumärken

Om inget annat anges är alla märken som visas på Adria Mobils webbplatser föremål för Adria Mobils varumärkesrättigheter, detta gäller särskilt dess varumärken, modellnamn, företagslogotyper och emblem.

Inga licenser

Adria Mobil har tänkt att skapa en innovativ och informativ webbplats. Vi hoppas att du kommer att vara lika entusiastisk som vi över denna kreativa insats. Men du måste också förstå att Adria Mobil måste skydda sin immateriella egendom, inklusive deras patent, varumärken och upphovsrätter. Följaktligen är du härmed medveten om att varken denna webbplats eller något material som finns däri på något sätt kommer att bevilja eller tas för att ge någon person en licens till Adria Mobils immateriella rättigheter.

Data skydd

Dataskydd och datasäkerhet är viktigt för oss. Dina uppgifter samlas in i enlighet med relevanta lagkrav. När du använder våra tjänster kan du bli ombedd att lämna personuppgifter. Att tillhandahålla denna information är frivilligt. Behandling och användning av dina uppgifter för konsultations-, reklam- och marknadsundersökningsändamål sker endast med ditt uttryckliga samtycke. Om du, när du ger ditt samtycke till de syften som anges ovan, även ger ditt tillstånd att dina uppgifter får användas Adria Mobil-företaget, kan dina uppgifter också överföras till dessa parter. Om så inte är fallet kommer dina uppgifter inte att överföras till någon annan part. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke för framtida åtgärder.

Detaljerad information finns tillgänglig på samtyckesformuläret som visas för dig när du prenumererar på våra marknadsföringstjänster.

Rätt till information

I enlighet med lagstiftning kan du när som helst och kostnadsfritt begära information om huruvida uppgifter lagras och i så fall vilka uppgifter som finns om dig personligen eller din pseudonym. 

Radera och korrigera data

På begäran kommer vi naturligtvis omedelbart att radera eller korrigera alla uppgifter som vi har om dig i enlighet med relevanta lagkrav. Kontakta oss i så fall på e-postadress: info@adria-mobil.si

Användardata

När du besöker våra onlinesidor kommer din IP-adress, webbplatsen som hänvisade dig till oss och information om de webbsidor som du besöker på vår webbplats att sparas automatiskt, tillsammans med datum och varaktighet för ditt besök, endast för statistikändamål. Ingen personlig koppling görs med dessa uppgifter. En statistisk utvärdering av dessa uppgifter utförs endast i ett anonymt format.

Juridisk information Cookies Adria garanti Sitemap
Copyright @ 2023 Adria Mobil d.o.o.