Adria garanti

Kvalitetståtagande

Adria Mobil har åtagit sig att driva en hållbar utveckling, produktion och marknadsföring av kvalitativa husvagnar, husbilar och mobila hem. Vårt mål är att producera trygga, funktionella och pålitliga produkter för våra kunder att använda på sin fritid.

I allt från inköp av material till försäljning gör vi vårt bästa för att upptäcka eventuella felkällor som kan leda till misstag och korrigera de misstag som trots allts uppstår snarast möjligast. Samtidigt jobbar vi ständigt med att förbättra våra processer inom hela företaget. Vår högteknologiska fabrik använder världsledande tillverkningstekniker från motorfordonsindustrin och är ISO-certifierad för kvalitet (ISO 14001).

Adrias World Class Manufacturing (WCM) är en uppsättning koncept, principer, policyer och tekniker för att styra ett tillverkande företag.  Det är en processdriven strategi där implementeringar omfattar många olika tekniker och filosofier från fordonsindustrin. Kolla gärna på filmen om vår produktion här på webben.

Adrias produkter levereras med en garanti som är bäst i branschen. Genom vårt nätverk med över 400 professionella återförsäljare runtom i Europa erbjuder vi komplett reservdelsförsäljning. En kundservice i världsklass! Du hittar alla våra återförsäljare och serviceställen under menyn Återförsäljare.

Adria Garanti

Se nedan för detaljer eller
kontakta din Adria återförsäljare.
Se nedan för detaljer eller
kontakta din Adria återförsäljare.

 

 

Tio saker du behöver veta

Registrering För Din Garanti

Vi ber dig att försäkra, när du köper ditt Adria-fordon, att dina person- och kontaktuppgifter och ditt nya fordon är registrerade vid vårt garantisystem av din Adria-handlare vid köpet. Detta försäkrar att vi vet vem det är som äger fordonet och att vi kan ta kontakt vid behov. Om din adress eller kontaktuppgifter ändras, eller du bestämmer dig för att sälja ditt fordon, vänligen informera din Adria-handlare så de kan ändra dina uppgifter på garantin

ALLMÄNNA GARANTIVILLKOR (sammanfattning).


De fullständiga dokumenten för garantin finns tillgängliga hos din lokala auktoriserade representant för Adria (återförsäljare) och du bör känna till dem när du köper din produkt.

Här följer en sammanfattning av de viktigaste du behöver veta.

 • ADRIA MOBIL AB i Novo mesto (Slovenien), representerat av (infoga agentur detaljer för nationell Adria-distributör), beviljar köpare av ADRIA-produkter en 24 månaders garanti på all utrustning från och med registreringsdatum, och en särskild »PLUSGARANTI* (VATTENINTRÄNGNINGSGARANTI)« på 84 månader för följande fabriksfel:

  *Vattenläckor med allvarliga följder för livslängden på och användningen av Adrias husbilar, vans och husvagnar, om dessa läckor enbart uppstått i boendeutrymmet. Denna garanti gäller endast om en service av boendeutrymmet utförs varje år av en återförsäljare av Adria-produkter, inom en månad efter ursprungligt köpdatum eller efter föregående service, så länge Adrias 5-års vatteninträngningsgaranti gäller. Observera att alla Aviva husvagnsmodeller och Sun Living husbilar och Sun Living vans utgör ett specifikt undantag från garantin. För dessa produkter gäller en särskild plusgaranti på 60 månader.
 • Tillverkaren ansvarar för att byta ut alla delar med felaktigheter från fabriken, utan kostnader. Garantin refererar till delar med tekniska fel och/eller element och även montering, förutom de delar och/eller element, som försämras p.g.a. slitning, så som glas, fönster, däck, ackumulatorer, och sådan utrustning som kylskåp, uppvärmning, vattenvärmare, till vilka individuella tillverkares garanti refererar. 
 • Garantin gäller inte heller delar och/eller element som slits p-g-a- ovarsamhet eller olämplig hantering, dåligt underhåll, överbelastning eller ouppmärksamhet. Garantin gäller inte skråmor som uppstår vid tvättande av fordonets yttre. Garantin gäller inte heller skador som kan uppstå vid användning av frätande och sönderdelande material.
 • Reparationer under garantin är kostnadsfria om de utförs i enlighet med garantins policy och utförs av en behörig Adria-representant. Transportkostnader för fordonet eller dess delar bärs av kunden. Under reparationen har kunden inte rätt till gottgörelse för att inte kunna använda fordonet. Utbytta delar och/eller element förblir tillverkarens egendom.
 • Köparen måste rapportera alla funna fel genast och exklusivt till en behörig Adria-representant. Tillverkaren behåller rätten att acceptera eller avslå en felrapport.
 • Garantins varaktighet förlängs inte p.g.a. interventioner utförda på fordonet under garantiperioden.
 • Tillverkaren är inte alls ansvarig för eventuella olyckor och/eller personskador eller skador på saker, som kan uppstå under användningen av fordonet även om händelsen beror på en teknisk brist.
 • Alla eventuella tvister mellan parterna angående gottgörelsekrav löses vid en domstol.
 • Konsultera din behöriga representant angående reparationer eller reservdelar. Under dina resor kan du konsultera en av Adrias behöriga handlare, en lista som förtecknas på vår webbsida.
 • Adria ansvarar inte för montering, förändringar som utförs på fordonet av en tredje part. Vid sådant fall blir garantin ogiltig.

Om du behöver ytterligare information, vänligen kontakta din Adria-handlare.