Uppdrag, vision, värderingar

Om Adria

Uppdrag, vision, värderingar

Vårt uppdrag, vår vision och våra värderingar vägleder oss i vår dagliga verksamhet och representerar en gemensam nämnare för verksamheten och organisationsbesluten i företaget. Var och en av våra produkter är avsedd att ge våra kunder de bästa möjliga lösningarna för att tillbringa sin fritid.

Uppdrag

  • Att vara en partner för fritid.

Vision:

  • Långsiktig tillväxt och utveckling av företaget med målet att vara en av de ledande globala tillverkarna och leverantörerna av fritidsprodukter och tjänster.

Det är våra värderingar som är den viktigaste orsaken till Adrias framgång. De utgör kopplingen mellan människor - anställda såväl som kunder - och de ger en unik konkurrensfördel samt ett mervärde till varumärket Adria. Våra nyckelvärden är:

  • Team work.
  • Know-how och innovationsförmåga.
  • Tillfredsställelse för våra kunder och anställda.
  • Positiv kommunikation på alla nivåer, ansvar för att uppnå gemensamma mål, ömsesidig respekt, ärlighet, tolerans och uthållighet.