Välj ditt språk:

Sverige (Sweden)

Upptäck Adria

 

Om Adria

Adria och miljön

Det är allas ansvar att bidra till en hållbar miljö och vi som företag har en skyldighet att se till att kommande generationer får leva i en sund och ren miljö. Vi på Adria-Mobil d.o.o. strävar efter att vara ett miljövänligt företag och uppfyller kraven för SIST EN ISO 14001: 2005, gällande lagstiftning i Republiken Slovenien och EU samt andra krav som godtagits av företaget.

Vi åtar oss att:

 • tänka på miljön i vår utvecklingsstrategi, produktion och val av leverantörer för att kontinuerligt minska en negativ miljöpåverkan
 • identifiera och övervaka de faktorer som påverkan miljön och vidta åtgärder i händelse av avvikelse
 • säkerställa en ständig utveckling av företagets miljö- och ledningssystem
 • reducera mängden avfall och säkerhetsställa att avfall omhändertas och återvinns korrekt
 • sträva efter en effektiv vatten- och energianvändning
 • genomföra miljöskyddsutbildningar och öka de anställdas medvetenhet om arbetsmiljö och vårt totala ansvar för miljön
 • samarbeta med berörda medarbetare och externa kunder
 • diskutera miljöfrågor med våra leverantörer och distributörer
 • regelbundet informera våra anställda om resultaten av vårt miljöarbete
 • begränsa användandet av miljöfarligt material
 • implementera och stödja forskning av negativ miljöpåverkan relaterat till vårt företag
 • informera alla personer och juridiska personer som arbetar inom företaget eller i dess namn om vår miljöpolicy.

Miljöpolicyn är ett öppet dokument som är tillgängligt för allmänheten.

ADRIA MOBIL, d.o.o.
Sonja Gole, CEO